W ramach lekcji wychowania fizycznego młodzież z klas 8 naszej szkoły udała się na stadion miejski w Śmiglu. Podczas pobytu na tym obiekcie doskonalono bieg na 100 m oraz skok w dal. Zajęcia dostarczyły uczniom wiele radości, szczególnie dzięki możliwości wykorzystania nowej nawierzchni stadionu.

Dziewczęta podczas bieguUczniowie przygotowujący się do bieguUczeń klasy ósmej podczas skoku w dalUczniowie klas ósmych na bieżni stadionu miejskiego w Śmiglu