W ubiegłym roku szkolnym nasza placówka wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „W Tandemie raźniej. Profilaktyka uniwersalna w szkole i w domu”. Jego celem było szerzenie idei dobrej profilaktyki w społeczności szkolnej (również dbanie o zdrowie psychiczne).

Nagrody w konkursie TANDEMMateriały plastyczne otrzymane w konkursie TANDEMSzkolenie, w którym uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej oraz ciekawym pomysłom na zorganizowaniu Dnia Zdrowia Psychicznego wywalczyliśmy II miejsce w kraju.

Przez okres wakacji napłynęły do nas nagrody, które wykorzystamy do pracy na różnych zajęciach w tym roku szkolnym. Są to między innymi: elektrostatyczne arkusze od firmy SymbioMedia Group, materiały plastyczne od marki Amos i Fiorello, a także pomoce do wykorzystania na zajęciach emocjonalno-społecznych i rewalidacyjnych.

4 października grono pedagogiczne miało okazję uczestniczyć w szkoleniowej radzie „Kij czy marchewka. Motywacja i automotywacja ucznia.” Całość nagród to równowartość 1200 zł.

Udział w konkursie dał nam wiele radości, a potem satysfakcji i dumy.

Pedagog szkolny