14 października to dzień, który jest Świętem Edukacji Narodowej. Tradycją naszej szkoły jest, że wtedy najmłodsze dzieci zostają przyjęte do grona uczniów.

Uczniowie klasy pierwszej podczas recytacjiŚlubowanie przed sztandarem uczniów klasy pierwszejPani dyrektor pasuje ołówkiem uczennicę klasy pierwszej

Troje uczniów śpiewa piosenkęUczennica recytuje wierszUczniowie klasy pierwszej podczas uroczystości

Do uroczystości pasowania pierwszoklasiści przygotowywali się od początku września. W odświętnych strojach pojawili się w udekorowanej sali gimnastycznej. W obecności dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli i kolegów zaprezentowali swoje umiejętności, recytując wiersze, śpiewając piosenki i wykazując się znajomością przepisów ruchu drogowego. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie przed szkolnym sztandarem, a Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Pawłowska-Górna dokonała symbolicznego pasowania.

Pani dyrektor rozmawia z uczniem klasy pierwszej podczas pasowaniaUczniowie klasy pierwszej w biretachUczniowie klasy pierwszej wręczają kwiaty pani dyrektor


Każde z dzieci otrzymało upominek od rodziców oraz piękny biret i dyplom ufundowany przez Radę Rodziców. Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie aparatem zakupionym w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Wspólne zdjęcie uczniów klasy pierwszej z wychowawczynią oraz panią dyrektor i panią wicedyrektor

Bożena Okupniczak