16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który przypomniał o niezwykle cennych wartościach w życiu każdego człowieka.

Uczennice z Samorządu Uczniowskiego z tablicą tolerancjiUczniowie przy tablicy tolerancjiTablica tolerancji. 

Samorząd Uczniowski postanowił, że dzień ten stanie się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień. W związku z tym zorganizowano muzyczną przerwę oraz przygotowano tablicę tolerancji. Każdy chętny mógł na niej umieścić ,,tolerancyjne rączki” – odrysowane i naklejone kolorowe dłonie, na których zapisano hasła propagujące tolerancję i integrację.
Mamy nadzieję, że dzięki podjętym działaniom uczniowie uświadomili sobie, że każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Liczymy na to, że nauka płynąca z tej „lekcji” zostanie w naszej społeczności na długo, a wzajemny szacunek będzie towarzyszył nam każdego dnia.

Samorząd Uczniowski
Magdalena Schulz