29 listopada obchodziliśmy „Dzień dla Ziemi”, którego przewodnim hasłem było „Segregujemy odpady nie tylko w szkole”.

Dzieci z grupy 0aP ubrane na zielono prezentują prace plastyczne z okazji Dnia dla ZiemiKlasa 3aP na tle gazetki tematycznej Dzień dla ZiemiPrzedstawiciele klas i ich zmagania z segregacją odpadówUczniowie klasy 3W na tle gazetki o segregacji odpadów

Tego dnia modne były ubrania w kolorach naszej planety. Na zajęciach wychowawczych przypominano wszystkim zasady segregacji odpadów. Ponadto na dużej przerwie przeprowadzono konkurs na mistrza segregacji w klasach 4 - 6. Rywalizacja była tak zacięta, że nie udało się wyłonić zwycięzcy. Chętni uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty, tworząc rymowanki zachęcające do segregacji oraz projektując stroje na pokaz mody ekologicznej.

Najmłodsi uczniowie również pogłębiali wiedzę na temat segregacji odpadów. W klasach 1 - 3 wykorzystano materiały z programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Powstały tematyczne gazetki klasowe i różnorodne prace plastyczne.

Jakub z pracą plastyczną "Ziemia"Najmłodsi przedszkolacy w kolorach zieleni uczcili Dzień dla ZiemiUczniowie kl. 2W ubrani w kolorach ZiemiUczniowie klasy pierwszej ze swoimi rysunkami na temat segregacji odpadów

Mamy nadzieję, że zdobyta i utrwalona wiedza zostanie wykorzystana w praktyce i segregacja odpadów w szkole będzie przebiegała prawidłowo.

Wspólnie dbajmy i troszczmy się o naszą planetę.

M. Szczepaniak - Krupa