1 grudnia uczniowie klas ósmych udali się do KOK - u, gdzie w ramach projektu "Kino Szkoła" obejrzeli film "Mamy talent". Opowiadał on o grupie młodzieży, która mimo przeciwności losu dążyła do osiągnięcia wyznaczonego celu i realizowała swoje marzenia. Uczył, że nie zawsze od razu można „zdobyć szczyt”. Ważne jest to, by cały czas próbować się na niego wspiąć.

Uczniowie klas ósmych oczekują na seansUczniowie klas ósmych przed seansem

Seans poprzedzony był prelekcją nt. motywacji, jaką kierują się młodzi ludzie w swoim życiu. Ósmoklasiści chętnie włączali się do dyskusji i zdradzali, co jest dla nich najlepszym motywatorem, a co zniechęca ich do podejmowania działań.
Mamy nadzieję, że zarówno przesłanie filmu jak i nauka płynąca z prelekcji pozostanie z uczniami na długo i pozwoli im w przyszłości odnosić wiele sukcesów.

Marlena Maria Stróżyńska