Uczniowie klasy 3aP uczestniczyli w projekcie czytelniczo-artystycznym „W krainie Królowej Śniegu”, który obejmował zestaw działań mających na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwijanie kreatywności.

Dziewczynki z 3aP podczas zajęć w bibliotece pokazują prace plastyczne 1 2Uczniowie 3aP podczas zajęć w bibliotece 1 2Uczniowie 3aP pracujący w grupach nad książkami obrazkowymi 1 2Uczniowie klasy 3aP z wykonanymi książkami na tle gazetki tematycznej 1 2

Podczas realizacji zadań uczniowie poznali sylwetkę autora „Królowej Śniegu” - H. Ch. Andersena. Wspólnie czytali kolejne części baśni, ustalali przebieg wydarzeń, charakteryzowali poznanych bohaterów, opowiadali wybrane fragmenty, poznali cechy baśni. Następnie zilustrowali kolejne części utworu i utworzyli książki obrazkowe. W ramach projektu uczestnicy wzięli także udział w zajęciach czytelniczych w Filii Bibliotecznej w Widziszewie, podczas których poznali krainy arktyczne oraz panujące w nich warunki życia ludzi i zwierząt. Jako podsumowanie swoich działań wykonali klasową mapę myśli.

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę podczas zajęć w bibliotece 1 2Tematyczna gazetka ścienna klasy 3aP 1 2Praca w grupach nad książkami obrazkowymi 1 2

Podczas realizacji zadań uczniowie mieli okazję rozwinąć umiejętność pracy zespołowej oraz korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

Grażyna Szymkowiak