W niedzielę 15 stycznia w Wonieściu odbyła się zorganizowana przez sołectwo uroczystość z okazji Dnia Seniora, podczas której zaprezentowaliśmy program artystyczny.

Martyna i Nikola podczas śpiewania kolędNauczyciele i uczniowie z klasy 5b oraz 8b podczas występu tanecznegoIza podczas gry na klarnecie

Uczniowie wraz z nauczycielami zaśpiewali kolędy oraz odczytali utwory poetyckie dedykowane gościom. Szczególnie ciepło zostały przyjęte tańce – ludowy trojak ,,Zasiali górale” i latynoamerykańska chacha oraz melodie ludowe zagrane na dudach i skrzypcach. Wśród instrumentów pojawiły się również klarnet i klawisze. Różnorodność programu, współpraca uczniów i nauczycieli, piękne kartki z życzeniami oraz kolorowe stroje śląskie sprawiły ogromną radość seniorom i zaproszonym gościom, o czym przekonali nas gromkimi brawami i ciepłymi słowami podziękowania po zakończeniu występu.

Dzień Seniora w WonieściuNauczyciele podczas recytacji wiersza dla seniorów

Mamy zatem nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mieli okazję do wystąpienia przed tak wspaniałą publicznością i pokazania, jak mało istotną sprawą jest wiek, gdy chodzi o dobrą zabawę i poczucie wspólnoty.

Agnieszka Wujczak - Kunc