10 marca uczniowie klas ósmych: Martyna Wolff, Jakub Borowiak i Piotr Pawlik wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs na szczeblu gminnym rozgrywał się w szkole w Śmiglu.

Turniej miał na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności obejmował: znajomość przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru, praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa powszechnego.
Organizatorem OTWP był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy: Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostek samorządu terytorialnego, innych instytucji, organizacji społecznych oraz fundacji.
Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-4 i 5-8. Nasi uczniowie uplasowali się na 7, 8 i 9 miejscu. Odebrali gratulacje, dyplomy i słodkie upominki od Burmistrz Śmigla Małgorzaty Adamczak i członków Zarządu Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych i prezesa pana Jerzego Cieśli.

Ewa Łaszczyńska - Maćkowiak