Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej informuje, że 22 maja 2023 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające do oddziałów przedszkolnych w Starej Przysiece Drugiej i w Wonieściu na rok szkolny 2023/2024.

Ważne terminy rekrutacyjne:

  1. od 22.05.2023 r. godz. 800 do 26.05.2023 r. godz. 1400 – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. 5.06.2023 r. godz.1200 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  3. od 5.06.2023 r. od godz. 1200 do 12.06.2023 r. godz.1400 - potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  4. 13.06.2023 r. godz. 1200 - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

Druki wniosku i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2023/2024.
Druki wniosków i oświadczenia również są dostępne w sekretariacie szkoły w Starej Przysiece Drugiej.

DYREKTOR SZKOŁY
/-/ mgr Małgorzata Pawłowska - Górna