24 kwietnia 2023 roku w szkole w Starej Przysiece Drugiej oraz w Wonieściu po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Języka Angielskiego. W tym roku wybraliśmy się w podróż do Anglii.

 Przebrani uczniowie przy gazetce Dnia Języka AngielskiegoUczeń z klasy 5a w przebraniu królaUczniowie kl. 2a w przebraniach związanych z Anglią

Tego dnia chętni uczniowie przebrali się za postacie lub w stroje związane z Anglią, przygotowali gazetki na temat wylosowanych miast. Przedmioty i meble w salach lekcyjnych opatrzono podpisami w języku angielskim. Uczniowie również stosowali zwroty grzecznościowe w tym języku.
Nauka na wesoło jest najciekawszą formą nabywania wiedzy i umiejętności, dlatego przeprowadzono międzyklasowe rozgrywki. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy z języka angielskiego oraz przedstawiali przygotowane scenki.

Uczniowie klasy 2aW pozują przed brytyjską flagąPrzedszkolaki oraz uczestnicy konkursu Łamańce JęzykoweUczniowie klasy 3aW pozują przed brytyjską flagą

Po podliczeniu punktów zdobytych w czasie rywalizacji przez klasy IV-VIII okazało się, że pierwsze miejsce zajęła klasa 6b, drugie klasa 8a, a trzecie 8b. W indywidualnym konkursie na najlepsze przebranie wygrała Julia Rzanna z kl. 5b, drugie miejsce zajął Nikodem Wenclewski z kl. 5b, a trzecie: Lena Sikora z kl. 6b, Izabela Nowak z kl. 5b oraz Tomasz Pawlik z kl. 5a.
Uczniowie klas I-III wspólnie śpiewali piosenki w języku angielskim, rozwiązywali test wiedzy oraz wykonywali gazetki na temat Anglii. Odbył się również konkurs łamańców językowych. W szkole filialnej w Wonieściu zwyciężyli: Dawid Pawłowski z kl. 2aW i Marcel Konieczny z kl. 3aW, drugie miejsce zajęła Zuzanna Hajduk z kl. 2aW, trzecie - Mikołaj Wilczkowiak z kl. 3aW. Natomiast w Starej Przysiece Drugiej pierwszy był Wojciech Kałucki z kl. 2aP, druga Klaudia Zapłata z kl. 2aP, trzeci Marcel Heliński z kl. 2aP.

Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i wspaniałą zabawę! Do Rady Rodziców kierujemy serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród.

Więcej zdjęć w Galerii

Magdalena Schulz