„Parki Narodowe Polski” – pod takim hasłem 26 kwietnia 2023 roku odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej oraz Powiat Kościański, który ufundował nagrody. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Pawłowska-Górna.

Ogłoszenie wyników konkursuPani Dyrektor gratuluje zwycięzcy konkursuLaureaci konkursu przyrodniczego

W konkursie udział wzięło 16 uczniów z 8 szkół. Rozwiązywali oni test, który zawierał 25 zadań przygotowanych przez p. Magdalenę Szczepaniak-Krupę oraz Danutę Kasztelan.

Powitanie uczestników konkursuUczestnicy Powiatowego Konkursu PrzyrodniczegoWręczenie dyplomu uczestniczce konkursu

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. I miejsce zajął Leon Napierała ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie, na II miejscu znalazł się Jan Romowski z Zespółu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach. Natomiast III miejsce przypadło Bognie Sadowskiej ze Szkoła Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk Dyrektor Szkoły, a uczestnicy i opiekunowie dyplomy. Poczęstunek dla uczestników konkursu i ich opiekunów ufundowała Rada Rodziców.

Naszą szkołę, oprócz Bogny, reprezentowała także uczennica klasy 8a Aleksandra Dłużak.

Dekoracja Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję.

Magdalena Szczepaniak - Krupa