Kolejny miesiąc z pomocami zakupionymi w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” pokazał, że najmłodsi uczniowie mają bogatą wyobraźnię i duże umiejętności konstrukcyjne.
Dzieci wykorzystują klocki Korbo na zajęciach dydaktycznych oraz w zabawach konstrukcyjnych w czasie przerw.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100Dwoje uczniów podczas tworzenia kolekcji z klockówTor przeszkód z klocków KorboUczniowie klasy 2 rozróżniają czasowniki i rzeczownikiŚcieżka zdrowia z klocków Korbo 2

W maju uczniowie klasy 3aP, realizując projekt ekologiczno- zdrowotny, stworzyli z klocków ścieżkę zdrowia z przyrządami do ćwiczeń; na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 1aP wykorzystano je do wykonania kolekcji i zbiorów. Natomiast dzieci z klasy 2aP stosowały klocki Korbo przy omawianiu zagadnienia „części mowy” oraz doskonaleniu umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100.

Edukacja polonistyczna części mowyUczniowie korzystający z klocków podczas zajęć 2Tor przeszkód z klocków Korbo

Troje uczniów wykorzystującychklocki podczas zajęć Uczniowie klasy 1aP podczas zajęć  tworzą kolekcje i zbiory z klocków KorboFragment ścieżki zdrowia z klocków Korbo 2

Bożena Okupniczak