OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r.

a) o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej

b) o godz. 8:30 w Szkole Filialnej w Wonieściu.

Plan dowożenia

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Pawłowska-Górna