9 października uczniowie kl. 5a szkoły w Starej Przysiece Drugiej wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez panią Monikę Wyszogrodzką-Bobrowską pracownicę OPS w Śmiglu. Celem spotkania było zwiększenie umiejętności rozpoznawania przez młodzież i reagowania na przemoc domową.

Uczniowie klasy 5a podczas zajęć profilaktycznychUczniowie klasy piątej dyskutują na temat przemocyUczniowie podczas zajęć o przemocy w rodzinie

Piątoklasiści dowiedzieli się, co to jest przemoc, również domowa, jakie mogą być jej rodzaje. Usłyszeli, jakie symptomy wskazują na to, iż w rodzinie czy najbliższym otoczeniu występuje to zjawisko. Wspólnie z prowadzącą ustalali, na co zwracać uwagę, jak reagować i pomagać innym, a przede wszystkim, gdzie w razie potrzeby uzyskać pomoc.
Szczególnie ważnym momentem zajęć była dyskusja na temat przemocy słownej i uświadomienie dzieciom sensu słów „SŁOWA RANIĄ”. Z pewnością skłonią one młodych ludzi do refleksji.

Marlena Maria Stróżyńska