27 października 2023 roku odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 Komisja WyborczaUczniowie klasy 5a podczas wyborówUczniowie podczas głosowania

Uczniowie mieli możliwość oddania głosów na swoich kandydatów, a nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza.
Po podliczeniu prawidłowo oddanych głosów ogłoszono, że przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 została Marta Frąckowiak z klasy 7b.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Magdalena Schulz