Na początku listopada, tuż po ukonstytuowaniu się nowego Samorządu Uczniowskiego, jego przedstawiciele wraz z opiekunem panią Magdaleną Schulz zawitali w gabinecie Dyrektor Szkoły pani Małgorzaty Pawłowskiej – Górnej, by zapoznać ją z podziałem funkcji oraz przedstawić pomysły do realizacji w najbliższym roku szkolnym.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego podczas wizyty u pani dyrektor 

Dyskutowano również na temat przeznaczenia pieniędzy, które szkoła otrzymała jako nagrodę w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Pani dyrektor z uwagą wysłuchała ciekawych propozycji młodzieży, dopytała o szczegóły.
W kolejnych dniach członkowie SU przeprowadzili konsultacje klasowe – od kolegów i koleżanek zebrali wiele pomysłów, które można by zrealizować dzięki otrzymanej nagrodzie. Oczywiście, głos w tej sprawie zabrali również nauczyciele. W związku z tym wpływ na decyzję miała cała społeczność szkolna.
Ustalono, że nagroda zostanie przeznaczona na zainstalowanie w szkole radiowęzła. Warto podkreślić, że na kolejnym spotkaniu przedstawicieli uczniów z panią dyrektor młodzież w bardzo merytoryczny sposób argumentowała swoje plany; doprecyzowała, jak z pożytkiem dla wszystkich wykorzystać radiowęzeł.
Zaproponowano i skonsultowano także następne zadanie; ustalono, że w najbliższym czasie zakupione zostaną zegary do sal lekcyjnych.

Przewodnicząca SU
Marta Frąckowiak