W bieżącym roku nasza szkoła włączyła się w projekt "Wielkopolska Walka i Opór" realizowany przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych we współpracy z Kuratorem Oświaty w Poznaniu oraz Enea. Inicjatywa ta skierowała nasze myśli ku bohaterom, którzy w trudnych czasach okupacji stanęli w obronie wolności i godności narodowej.Celem projektu było przypomnienie odwagi oraz poświęcenia mieszkańców Wielkopolski, którzy stawili opór wobec bezwzględnej polityki okupantów.

Wystawa WIELKOPOLSKA TEROR I OPÓR w holu szkoły

Częścią tego projektu była konferencja, w której wzięły udział nauczycielki historii z naszej szkoły. Podczas spotkania otrzymały niezbędne materiały do realizacji inicjatywy.

W związku z projektem w klasach siódmych odbyły się wyjątkowe lekcje historii "Wielkopolska Terror i Opór pod okupacją niemiecką 1939-1945". Uczniowie mieli okazję zgłębić tę ważną część naszej historii, a także obejrzeć film pt. „Krwawa zemsta. Okupacja Wielkopolski”, który wzbogacił ich zrozumienie dramatu tamtych lat.

Dodatkowym elementem edukacyjnym było zorganizowanie w holu szkoły wielkoformatowej wystawy pt. "Wielkopolska Terror i Opór". Wrażenia wizualne z nią związane nie tylko przyciągały wzrok, lecz także otwierały furtkę do zrozumienia dramatycznych wydarzeń tamtego okresu i refleksji nad ceną, jaką płacili mieszkańcy Wielkopolski za swoją odwagę. Na planszach przedstawiono nie tylko terror władz okupacyjnych, ale również opór i bohaterstwo Wielkopolan.

Dzięki tym inicjatywom uczniowie naszej szkoły nie tylko zdobywali wiedzę na temat wydarzeń historycznych, ale także rozwijali empatię i zrozumienie dla innych.

Projekt "Wielkopolska Walka i Opór" stał się niezapomnianym doświadczeniem edukacyjnym łączącym przeszłość z teraźniejszością, a jednocześnie podkreślającym znaczenie pamięci historycznej w kształtowaniu tożsamości społeczności szkolnej.

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za zakup sztalug wykorzystanych do przygotowania wystawy.

 

 Marlena Anna Stróżyńska