W 2023 r. w szkole filialnej w Wonieściu realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jego głównymi celami były wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej o najnowsze, najbardziej atrakcyjne i zgodne z zainteresowaniami uczniów książki oraz promocja czytelnictwa.

Na ten cel otrzymaliśmy 3750 zł, z czego 2750 zł zostało przeznaczone na zakup 171 nowości książkowych dla dzieci. Książki nie zostały wybrane przypadkowo, lecz na podstawie propozycji zgłoszonych przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzieci miały możliwość decydowania o zawartości swojej szkolnej biblioteki, proponując książki, które je fascynują.

Uczniowie zapoznający się z nowymi książkamiUczniowie klasy trzeciej filii w Wonieściu z pisarzem Marcinem KoziołemUczniowie biorący udział w konkursie z nagrodami

1000 zł przeznaczono na realizację działań promujących czytelnictwo. Dzięki tym środkom udało się zorganizować spotkanie autorskie, które miało na celu nie tylko zwiększenie zainteresowania czytelnictwem, ale także przybliżenie uczniom procesu tworzenia literatury. Uczestnictwo w takim wydarzeniu stanowiło też unikalną okazję do bezpośredniego kontaktu z pisarzem. Z tych środków zakupiono również nagrody książkowe przeznaczone dla uczestników konkursów i akcji czytelniczych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest programem uchwalonym przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Szkoły realizują Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Operatorem Priorytetu 3 jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Marlena Anna Stróżyńska