W dniach od 8 do 12 stycznia wspominaliśmy wydarzenia związane z powstaniem wielkopolskim. Uczniowie zadbali o odpowiedni do okazji wystrój sal lekcyjnych, przygotowali gazetki klasowe, a podczas zajęć świetlicowych wykonali rozetki, które udekorowały korytarze szkolne.

Uczestnicy konkursu wiedzy o powstaniu wielkopolskimUczniowie klasy  6a w przebraniach powstańców na tle biało czerwonych flag

W klasach 4-7 pan Artur Perz przedstawił prezentację zawierającą istotne fakty historyczne dotyczące zwycięskiego powstania, poszerzając wiadomości uczniów w tym temacie. Zdobytą wiedzę przedstawiciele klas mogli wykorzystać w konkursie na temat powstania wielkopolskiego. Rywalizację wygrali uczniowie z klasy 7a: Patryk Nadobnik i Oliwier Nowak, a na kolejnych miejscach uplasowali się uczestnicy z klas 5a i 6a.
W rolę powstańców wcielili się uczniowie klasy 6a, którzy w artystyczny sposób przybliżyli społeczności uczniowskiej najważniejsze wydarzenia powstania.

Uczniowie klasy 6a relacjonujący wydarzenia z powstania wielkopolskiego

W bibliotece szkolnej pani Marlena Anna Stróżyńska również upamiętniła walki powstańcze, przygotowując wystawę książek oraz gazetkę ścienną.

Powstanie wielkopolskie w akwarelach Leona PrauzińskiegoWystawa książek o powstaniu wielkopolskim

Bardzo dziękujemy za współpracę wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom.

Bernadeta Bartkowiak-dos Reis