24 stycznia 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V Gminnym Konkursie Historycznym „Ziemia Śmigielska w czasie Powstania Wielkopolskiego” pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie.

 Uczniowie którzy wzięli udział w konkursie z dyplomami i nagrodami

Celem konkursu było upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, przybliżenie udziału mieszkańców Ziemi Śmigielskiej w tym powstaniu oraz rozbudzenie zainteresowania dziejami naszego regionu. Skierowany był on do uczniów z klas 7 i 8.
Przed konkursem gminnym odbyły się eliminacje szkolne, które wyłoniły reprezentantów naszej szkoły. Zostali nimi Oliwier Nowak i Patryk Nadobnik z klasy 7a oraz Stanisław Szymański z klasy 7b. W konkursie gminnym Oliwier Nowak zajął I miejsce, natomiast Patryk Nadobnik uplasował się na II miejscu.
Gratulujemy!

Marlena Anna Stróżyńska