Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej informuje, że 19 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Starej Przysiece Drugiej i w Wonieściu na rok szkolny 2024/2025

Ważne terminy rekrutacyjne:

  • 1) od 19.02.2024 r. godz. 800 do 7.03.2024 r. godz. 1400 – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 2) 22.03.2024 r. godz.1200 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • 3) od 22.03.2024 r. od godz. 1200 do 2.04.2024 r. godz.1400 - potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 4) 3.04.2024 r. godz. 1200 - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;
  • 5) od 20.05.2024 r. składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym.

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz druki wniosku i oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2024/2025.

Druki wniosków i oświadczenia dostępne są również w sekretariacie szkoły w Starej Przysiece Drugiej.

DYREKTOR SZKOŁY
/-/ mgr Małgorzata Pawłowska-Górna