9 lutego w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie I okresu nauki. Rada Pedagogiczna wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu; otrzymali oni dyplom „Wzorowy Uczeń”.

Najlepsi uczniowie z klasy 4a nagrodzeni dyplomami Wzorowy UczeńNajlepsi uczniowie z klasy 5a nagrodzeni dyplomami Wzorowy UczeńNajlepsi uczniowie z klasy 6b nagrodzeni dyplomami Wzorowy UczeńNajlepsi uczniowie z klasy 7a i 7b nagrodzeni dyplomami Wzorowy Uczeń

Podczas apelu nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy zdobyli tytuł „Mistrza Kultury i Życzliwości”. Zostali oni wyłonieni w wyniku głosowania w swoich klasach.

Uczniowie którzy zdobyli tytuł "Mistrza Kultury i Życzliwości"

Na zakończenie spotkania Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Pawłowska-Górna życzyła wszystkim uczniom udanego, bezpiecznego wypoczynku.

Marlena Anna Stróżyńska