W piątkowy ranek 27 czerwca społeczność szkolna Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej zebrała się w sali gimnastycznej, aby świętować zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

M 068 M 078 M 082 M 180

        Po odśpiewaniu hymnu Dyrektor Szkoły Paweł Szymkowiak przywitał zgromadzonych gości, wśród których obecni byli: p. Wiesława Poleszak - Kraczewska - zastępca Burmistrza Śmigla, p. Alfred Splisteser i p. Krzysztof Łączny – radni Rady Miejskiej Śmigla, ks. prob. Andrzej Sotek i p. Tadeusz Krzyżanowski – Przewodniczący Rady Rodziców, oraz nauczycieli, rodziców i uczniów. Dyrektor dokonał podsumowania roku szkolnego, a następnie głos zabrali zaproszeni goście.
        Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie wyróżnień i nagród za wyniki w nauce oraz nagród specjalnych - dla najlepszego ucznia i absolwenta Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Ponadto przyznano wyróżnienia uczniom za pracę społeczną i działalność charytatywną, godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych, za etap szkolny konkursu „Ziemia Śmigielska w czasach II wojny światowej", za współtworzenie oprawy muzycznej i scenografii do licznych przedstawień. Wyróżniono także najlepszego sportowca oraz uczniów o silnym charakterze. Następnie Dyrektor Szkoły złożył podziękowania Radzie Rodziców i rodzicom za pomoc w pracach na rzecz szkoły. W kolejnej części uroczystości absolwenci gimnazjum podziękowali Dyrektorowi, wychowawcom i nauczycielom za lata nauki, a następnie zaprezentowali krótki program artystyczny, którym pożegnali się ze społecznością szkolną.
          Po spotkaniu ogólnym uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie podsumować mijający rok szkolny i życzyć sobie udanych wakacji.

Lidia Jankowska