Tradycją szkoły w Starej Przysiece Drugiej stała się wspólna z sołectwami organizacja Dni Seniora w Karminie i w Wonieściu. W tym roku uczniowie tej placówki również uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości. Zaprezentowali na nich autorski program artystyczny.

 

Wszyscy zebrani (w sali wiejskiej w Wonieściu – 15 stycznia; w Karminie - 29 stycznia) obej-rzeć mogli Jasełka, które powstawały pod opieką pań: Magdaleny Zapłaty, Marleny Marii Stróżyń-skiej, Ewy Kramer-Cholewińskiej oraz Izabeli  łodarczak. Czas wspólnie spędzony umilał śpiew i gra szkolnego chóru „pod batutą” p. Michała Dolaty. Warto zauważyć, iż w tych noworocznych spotkaniach, oprócz ukochanych Babć i Dziadków udział wzięli również przedstawiciele władz gminnych - m.in. zastępca Burmistrza Śmigla – p. Wiesława Poleszak-Kraczewska oraz proboszcz parafii – ks. Andrzej Sotek. Atmosfera była wspaniała i - mimo srogiego mrozu – niezwykle gorąca. Z pewnością nie było to ostatnie spotkanie młodzieży z Seniorami naszej okolicy.



 DSC01305  DSC01302 DSC01311

 

 

 

Opracowała: M.M.Stróżyńska