16 października ponad 40 uczniów szkoły w Starej Przysiece Drugiej przyłączyło się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wspólnie z innymi instytucjami z całego kraju podjęli próbę ustanowienia nowego rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

IMG 7128 DSC 0196 DSC 0218 IMG 7116

Do akcji najliczniej przyłączyli się uczniowie klasy I gimnazjum, którzy w towarzystwie swoich kolegów i koleżanek z klas: IV SP i II Gimnazjum wspólnie bili rekord. Przed rozpoczęciem akcji wszyscy zostali poinformowani o zasadach prawidłowo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. RKO uczniowie wykonywali na 5 szkolnych fantomach, a nad prawidłowym przebiegiem czynności czuwali nauczycie: p. K. Czamańska, p. K. Główczak, p. K. Kwaczyńska, p. J. Poprawiak, p. S. Sapuła. Przez pół godziny w rytmie muzyki zespołu Bee Gees „Stayin' alive", wykonując resuscytację, biliśmy rekord, utrwalaliśmy zdobytą wiedzę i umiejętności oraz świetnie się bawiliśmy.
          Podobnie było w szkole filialnej w Wonieściu, gdzie uczniowie również dołączyli do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu jednoczesnego udzielania pierwszej pomocy. Resuscytację przeprowadziło tam 27 osób.

Katarzyna Główczak, Renata Frąckowiak