18 listopada 2014 roku w Zespole Szkół w Starej Przysiece Drugiej odbyło się szkolenie, w którym wzięło udział 34 rodziców uczniów klas 1 - 2 gimnazjum. Prezentację na temat Nastolatek w przestrzeni medialnej – wpływ nowych mediów elektronicznych na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka przedstawiła zebranym pedagog szkolny Maria Ratajczak.


          Wykład dla rodziców zapoczątkował realizację zadań związanych z projektem „Nastolatek w przestrzeni medialnej", w którym uczestniczą szkoły gminy Śmigiel i którego celem jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie prawidłowego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
       Rodzice uczniów poznali zagrożenia, możliwości podejmowania działań wynikających z przepisów prawa oraz sposoby reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa i przemoc psychiczną, z jaką młodzież spotyka się podczas korzystania z Internetu i nowoczesnych telefonów komórkowych.
          Relacje z kolejnych działań już wkrótce.

 Maria Ratajczak