Większość młodych ludzi potrafi godzinami mówić i słuchać o sensie życia, o przyjaźni, miłości, samotności i cierpieniu wówczas, gdy uzna, że ten, kto tę rozmowę prowadzi, to "sensowny gość", którego warto posłuchać, ponieważ ciekawie mówi o interesujących sprawach. Są bardzo wyczuleni na brak autentyczności, którą rozumieją jako nieprzystawalność osobistych przekonań do głoszonych wartości.

M 014 M 028 M 031 M 032

         Mianem takich „sensownych gości" z pewnością można nazwać siostry zakonne Uczennice Krzyża, które w tym roku poprowadziły rekolekcje. Przygotowały dla młodzieży i dzieci naszej szkoły ciekawe filmy, prelekcje i zajęcia. Gimnazjaliści zobaczyli pt. „Spotkanie". Uczniowie klas 4-6 obejrzeli film "Niebo istnieje naprawdę", na podstawie którego wykonali plakaty metodą kolażu. Najmłodszym, którzy do filmu stworzyli piękne ilustracje, zaprezentowano: „Syn marnotrawny" i „ Domek na skale".
         W ostatnim dniu wszyscy spotkaliśmy się w kościele parafialnym w Wonieściu na Mszy Świętej, podczas której w darach zostały złożone prace uczniów. Wybrane osoby przygotowały Liturgię Słowa, pozostali aktywnie uczestniczyli w Najświętszej Ofierze, słuchając w skupieniu Słowa Bożego oraz śpiewając rekolekcyjne pieśni.
         Trzy dni upłynęły w wyjątkowej atmosferze, stając się przyczynkiem do tego, aby każdy, kto chce, mógł stać się pochodnią idącą odważnie w świat, niosącą światło i prawdę - pozostając nadal solą tej ziemi.

M 022 M 027 M 034 M 038

M 047 M 044 M 042 M 041

Izabela Włodarczak