W czerwcu br. odbyło się podsumowanie pracy na projektem na platformie e-learningowej eTwinning.

b51a8f00 opt CAM04982 CAM04995 CAM05250


          Od stycznia do końca maja 2015 roku uczniowie z klas IV - VI uczęszczający na zajęcia koła języka angielskiego wspólnie z dziećmi z Danii pracowali nad projektem ,,Cyfrowe Bajki". Komunikowali się, współpracowali oraz realizowali projekt z nowymi przyjaciółmi ze szkoły w Osted dzięki narzędziom dostępnym na platformie eTwinning. Wspólnie ze szkołą partnerską wybrali bajkę pod tytułem ,,Śpiąca Królewna". Następnie podzielili ją na dwie części, aby każda grupa mogła przygotować prezentację w programie PowerPoint, którą na końcu pracy nad projektem wspólnie opublikowali na platformie TwinSpace.
        Praca na platformie eTwinning przyniosła uczniom wiele radości i korzyści, ponieważ zdobywali umiejętności językowe, nabrali doświadczenia w posługiwania się techniką komputerową w komunikacji z innymi oraz rozwiązywali rzeczywiste, a nie sztuczne, problemy.

Magdalena Schulz