W dniach 22 - 24 czerwca w Zespole Szkół w Starej Przysiece Drugiej obchodzony był Tydzień dla bezpieczeństwa. W tych dniach na lekcjach uczniowie zapoznawani byli z szeroko rozumianą tematyka bezpieczeństwa.

WP 20150622 009 IMG 8520 DSC04453 DSC04398


          W poniedziałek uczniowie utrwalali zasady poruszanie się pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu po drogach. Po zajęciach wykazywali się w zadaniach takich jak: przejazd przez tor rowerowy, wykonanie znaku drogowego, rozwiązywanie testu czy wykonanie mapek okolicy z miejscami szczególnie niebezpiecznymi. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali piosenki związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach. Wszystkie zadania miały na celu popularyzację zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.
         Drugiego dnia młodzież zgłębiała tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowany został turniej pierwszej pomocy. Każda z klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum musiała zaprezentować umiejętność udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W konkurencjach uczniowie wykonywali opatrunek rany głowy, unieruchamiali złamaną kończynę górną, przenosili poszkodowanego i układali go w pozycji bezpiecznej oraz wykonywali RKO. Uczniowie odpowiedzialnie podeszli do powierzonych im zadań, wykonując je z namysłem i starannością.
          W największą liczbę atrakcji obfitował ostatni dzień. W środę 24 czerwca uczniowie wzbogacali swoją wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na lekcjach dowiedzieli się, jak zachować się podczas ewakuacji oraz jakie są główne przyczyny pożarów lasów, domów i pożarów występujących na obszarach wiejskich. Dzieci nauczyły się, jak przeciwdziałać pożarom; mogły też wypełnić ankietę, sprawdzając, czy ich domy są dobrze zabezpieczone przed ogniem. Wiedza i umiejętności pozyskane na lekcjach przydały się tego samego dnia. W szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja. Wszyscy uczniowie sprawnie i zgodnie z jej zasadami opuścili budynek szkolny i udali się na miejsce zbiórki. Pochwaleni przez strażaków oczekiwaliśmy na kolejne atrakcje tego dnia - a było ich sporo. Nauczyciele i uczniowie starszych klas, pod czujnym okiem strażaków, walczyli z ogniem za pomocą gaśnic różnego typu. Po ćwiczeniach specjalnie przygotowane na tę okazję ognisko ugasili strażacy, wykorzystując profesjonalny sprzęt znajdujący się w wozie strażackim. Kto pomyślał, że to koniec, był w wielkim będzie. Po zawodowcach do działań przystąpili ochotnicy i ochotniczki z OSP Wonieść. Uczennice naszej szkoły: Blanka Wawrzyniak, Patrycja Kamińska, Julia Nowaczyk, Julia Kamińska, Olga Michałowska, Marcelina Przybylska, Klaudia Kurzawska i Zuzanna Ratajczak, które aktywnie działają w młodzieżowej drużynie strażackiej, zaprezentowały pokaz musztry, sztafety i bojówkę. Chętni mogli wypróbować swoich sił w sztafecie oraz musztrze poprowadzonej przez Blankę Wawrzyniak. Na zakończenie dla wszystkich przeprowadzono pokaz bojówki. Ogrom atrakcji rozpalił prawdziwy ogień emocji, który ochotniczki sprawnie ugasiły, dostarczając tym samy dzieciom dużo radości.

Katarzyna Główczak
Zofia Kolasa