Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej informuje, że przyjmuje wnioski o pomoc finansową na zakup podręczników.
Zasady przyznawania pomocy znajdziecie Państwo w tym miejscu.
Termin składania wniosków – do 14 września 2015 r.
                                                                                            (druk wniosku do pobrania)

Druki wniosków można pobrać również w sekretariacie szkoły.