Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej oraz w Szkole Filialnej w Wonieściu.

Plan dowożenia