Klasy 1 - 3 szkoły podstawowej w Starej Przysiece Drugiej i oddziały przedszkolne pod opieką wychowawczyń: p. I. Klemenskiej, p. W. Olejnik, p. D. Kowalczyk, p. M. Zapłaty, p. G. Szymkowiak, p. B. Okupniczak wybrały się na jesienną wycieczkę do lasu w Racocie; natomiast klasy 1 - 3 ze szkoły filialnej w Wonieściu, razem z paniami: K. Czamańską, K. Szklarską oraz R. Frąckowiak, odwiedziły Nadleśnictwo w Jurkowie.

las5 SAM 0186 SAM 0195 SAM 0196

W Racocie grupę przywitał uśmiechnięty leśniczy, który bardzo ciekawie opowiadał o lesie i jego mieszkańcach. Uczniowie pogłębili wiedzę o warstwowej budowie lasu, rozpoznawali zwierzęta i ich tropy, odróżniali grzyby jadalne od trujących. Ponadto zbierali jesienne skarby i uczestniczyli w zabawach terenowych.
Natomiast w Jurkowie uczniowie mieli możliwość poznania znaczenia lasu w życiu człowieka. W towarzystwie leśniczego dzieciaki zwiedziły las, poznały rośliny i legendy z nim związane. Najmłodsi brali udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa, nie zabrakło też gimnastyki leśnej.
Na koniec wycieczek, specjalnie dla wszystkich uczestników, zostało zorganizowane ognisko, na którym można było upiec kiełbaski. Ta lekcja z pewnością dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Była też świetnym sposobem na integrację zespołów klasowych.

Magdalena Zapłata
Kamila Czamańska