Zarówno w życiu pojedynczych osób jak i różnych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w sercach. Takim doniosłym wydarzeniem, dla całej wspólnoty szkolnej jak i lokalnej, była uroczystość nadania imienia Arkadego Fiedlera Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej.

To niecodzienne wydarzenie miało miejsce 14 października 2016 roku. O godzinie 11.00 cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół p. Paweł Szymkowiak powitał zebranych gości i zapoznał obecnych z historią i dorobkiem szkoły oraz z sylwetką patrona, Arkadego Fiedlera - pisarza, podróżnika i patrioty, syna wielkopolskiej ziemi.

DSC 3960DSC 4002DSC 4007DSC 4040

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla p. Wiesław Kasperski odczytał stosowne uchwały, a Burmistrz Śmigla p. Małgorzata Adamczak wręczyła Dyrektorowi Szkoły p. Pawłowi Szymkowiakowi i przedstawicielom Rad Samorządów Uczniowskich: Barbarze Kopience i Oldze Michałowskiej akt nadania imienia Arkadego Fiedlera Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej.

DSC 4012DSC 4016DSC 4022DSC 4027

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP p. Wojciech Ziemniak, wizytator Kuratora Oświaty w Poznaniu, reprezentujący Dyrektora Delegatury KO w Lesznie p. Beata Langner, syn patrona p. Arkady Radosław Fiedler, Burmistrz Śmigla p. Małgorzata Adamczak, Przewodniczący  Rady Miejskiej Śmigla p. Wiesław Kasperski, Wójt Gminy Kościan p. Andrzej Przybyła, Dyrektor Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie p. Marek Pawełkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Bronikowie p. Piotr Filipowicz. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń, a na ręce dyrektora zostały złożone liczne podarunki.

DSC 4051DSC 4080DSC 4084DSC 4106DSC 4136DSC 4141

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Przedstawienie, w którym uczniowie uzasadnili wybór patrona i zaprezentowali jego dorobek artystyczny, ilustrowane było krótkimi filmikami, piosenkami, tańcem i barwnym korowodem najmłodszych uczniów przebranych w stroje z różnych stron świata.

DSC 4162DSC 4177DSC 4194DSC 4277DSC 4294DSC 4330

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie przez syna naszego patrona p. Arkadego Radosława Fiedlera pamiątkowej tablicy.

DSC 4347DSC 4357

Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy zatytułowanej „Spotkanie z Arkadym Fiedlerem”, gdzie mogli zobaczyć dorobek naszego patrona i podziwiać eksponaty z podróży do różnych zakątków świata. Goście upamiętnili swój pobyt poprzez wpisy do księgi pamiątkowej.

DSC 4375DSC 4377DSC 4382DSC 4390DSC 4451

Uroczystość nadania imienia szkołom była niepowtarzalnym i historycznym wydarzeniem, które zapamiętamy na długo.