W marcu 2016r. w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu odbył się Trzynasty Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z gminy Śmigiel.

Brało w nim udział 15 uczniów. Celem konkursu było zarówno rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów jak i integracja młodych ludzi z różnych szkół naszej gminy. Jak co roku zmagania objął swym patronatem Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, który ufundował nagrody dla laureatów, a także puchar dla szkoły, której przedstawiciele zdobyli łącznie największą liczbę punktów. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej udowodnili, że matematyka jest nie tylko przydatna, ale i interesująca. Kacper Cielebąk zajął pierwsze miejsce, natomiast Witold Galus uplasował się na miejscu czwartym. Drużyna z naszej szkoły, w skład której wchodzili: Kacper Cielebąk, Witold Galus i Klaudia Korbik, zajęła drugie miejsce wśród szkół z gminy Śmigiel.
Gratulujemy!

Joanna Poprawiak