Oferta kół w roku szkolnym 2020 2021

klasy 4 – 8
ZAJĘCIA PROWADZĄCY
 Zajęcia kształtujące kreatywność - matematyka, informatyka  p. Joanna Banaszak
 Zajęcia kształtujące kreatywność - język polski,
 gazetka szkolna
 p. Mariola Frąszczak
 Zajęcia kształtujące kreatywność - matematyka  p. Magdalena Jąder-Cwojdzińska
 Zajęcia kształtujące kreatywność - plastyka  p. Kinga Kwaczyńska
 Zajęcia kształtujące kreatywność - matematyka, informatyka  p. Joanna Poprawiak
 Zajęcia kształtujące kreatywność - język polski  p. Marlena Maria Stróżyńska
 Zajęcia kształtujące kreatywność - biologia  p. Magdalena Szczepaniak-Krupa
 Zajęcia kształtujące kreatywność - zajęcia sportowe  p. Bogusław Zandecki
 Zajęcia kształtujące kreatywność - zajęcia sportowe  p. Joanna Włodarczak

 

klasy 1 – 3 Przysieka
ZAJĘCIA PROWADZĄCY
 Zajęcia kształtujące kreatywność p. Grażyna Szymkowiak
 Zajęcia kształtujące kreatywność p. Bożena Okupniczak
 Zajęcia kształtujące kreatywność p. Magdalena Zapłata
 Zajęcia kształtujące kreatywność p. Donata Kowalczyk

 

klasy 1 – 3 Wonieść
ZAJĘCIA PROWADZĄCY
 Zajęcia kształtujące kreatywność p. Irena Klemenska
 Zajęcia kształtujące kreatywność p. Renata Frąckowiak

 

Zapraszamy