unia

 

Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

„Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli języków obcych inwestycją w rozwój szkoły i uczniów”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania, a przez to zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych. Konsekwencją tych działań ma być znalezienie szkoły partnerskiej dla zespołu szkół i doprowadzenie do wymiany uczniowskiej.