Szanowni Państwo!

Przedstawiamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej oraz w Szkole Filialnej w Wonieściu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Starej Przysiece Drugiej

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Wonieściu

Hajdasz - Centrum Rozwoju Młodego Człowieka złożył podziękowania za kolejny rok współpracy oraz przygotował niespodziankę dla wszystkich dzieci; przedstawił również informację na temat swojej pracy z dziećmi od 11 marca do 26 czerwca 2020 r.

Podziękowania i niespodzianka

Przedstawiamy informacje dotyczące rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie.

Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony do 19 czerwca 2020 r.

REKRUTACJA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" przekazała na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Pawłowskiej-Górnej podziękowania dla naszej społeczności szkolnej za uczestnictwo w akcji charytatywnej i wsparcie dla małych Pacjentów Kliniki Przylądek Nadziei.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki w czasie epidemii związanej z COVID-19.
Proszę o zapoznanie się z udostępnionymi materiałami:

1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Czytaj więcej...