Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na wykonanie skrzata. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie polegającym na samodzielnym wykonaniu skrzata. Film instruktażowy prezentujący technikę wykonania skrzata znajduje się pod linkiem: Jak zrobić skrzata?

Wykonane skrzaty dostarczamy (z dołączoną karteczką z danymi autora: imię i nazwisko oraz klasa) do holu szkoły do dnia 10 grudnia. Spośród wszystkich wykonawców skrzatów komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, dla których przewidziano upominki.
Skrzaty zostaną przekazane służbom angażującym się w walkę ze skutkami koronawirusa: pracownikom służby zdrowia, straży pożarnej i policji.
Pokażmy nasze zaangażowanie i wdzięczność tym osobom.

Katarzyna Główczak