Poranny posiłek odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego człowieka. Pomaga w przyswajaniu wiedzy, w koncentrowaniu się na zajęciach i… dodaje apetytu na dodatkowe aktywności umysłowe. Dlatego dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie ze szkoły filialnej w Wonieściu po raz kolejny wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”.

Zdjęcie kanapki Mikołaja WilczkowiakaOla i jej pyszne śniadaniekanapki wykonane przez uczniów klasy 1wuczniowie klasy 1w z piramidą żywienia

Czytaj więcej...

Plakat- Rogal dla Marysi z Brenna. Start 11 listopada o godzinie 11:00 na Sali Wiejskiej w Przysiece Polskiej. W trakcie prowadzone będą akcje Góra Grosza i zbiórka nakrętek. O godzinie 11:00 odbędzie się: kiermasz ciast i fantów, sprzedaż losów, zapisy na zajęcia z Zumby, gra w piłkarzyki. W godzinach od 12:00 do 14:00 będzie można skorzystać z usług fryzjerskich. Od 13:40 do 14:00 czytanie bajek. O 14:00 spotkanie z policjantem i psem policyjnym oraz szkolenie na fantomie do pierwszej pomocy. O 15:00 zjazd motocykli i przyjazd wozu strażackiego. O 14:30 występ Mażoretek. O 14:50 licytacje. O 15:30 ognisko. Zakończenie imprezy o 17:00

Uczniowie szkoły filialnej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego w Wonieściu wzięli udział w zajęciach w ramach ogólnopolskiej kampanii: Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”.

Uczniowie klasy 1w z otrzymanymi prezentami

Czytaj więcej...

Z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Samorządu Uczniowskiego zorganizowano zbiórkę zniczy i sprzątanie grobów.

 Prace porządkowe wolontariuszekSprzątanie opuszczonych grobów przez Szkolny Klub WolontariatuSzkolny Klub Wolontariatu przy opusczonym grobie na cmentarzu w Wonieściu

Czytaj więcej...

29 października świętowaliśmy Dzień Dyni. Z tej okazji dzieci z grupy 0aP i 0bP przyszły do przedszkola ubrane na pomarańczowo.

Dzieci z grupy 0a prezentujące napis Dzień DyniNajmłodsi przedszkolacy ze swoją panią ubrani w kolorach dynijpgPrzedszkolaki podczas wyklejania dyni plasteliną

Czytaj więcej...

W październiku w całej Polsce obchodzony jest tydzień kariery. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Wyprawa na 3K: kariera, kompetencje, kreatywność”.

Uczniowie z klasy 8a przebrani za przedstawicieli różnych zawodówNauczyciele szkoły w przebraniach przedstawicieli zawodówUczniowie z klasy 5a przebrani za przedstawicieli różnych zawodówUczniowie z klasy 2a Szkoły Filialnej w Wonieściu przebrani za przedstawicieli różnych zawodów

Czytaj więcej...

Zakończyliśmy Kampanię Białych Serc (trwającą od dwunastego października). KBS to Europejski Solidarny Protest Przeciwko Przemocy. W tym roku motywem przewodnim było hasło „Od piwa nie tylko głowa się kiwa”. Głośne NIE alkoholowi powiedziały klasy piąte i siódme. W oknach i na gazetkach naszej szkoły pojawiły się białe serca - symbol włączenia się w akcję.

Okolicznościowy plakat kampaniiKlasy 7 na spotkaniu z policjantemWystawa książek w biblioteceWystawa prac konkursowych

Czytaj więcej...

25 i 26 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych szkoły w Starej Przysiece Drugiej oraz filii w Wonieściu zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej.

Więcej informacji w zakładce Biblioteka.

Marlena A. Stróżyńska

Pogoda sprzyja jesiennym wyprawom do lasu. W środę 20 października kolejna grupa uczniów naszej szkoły udała się na wycieczkę do lasu w Racocie.

Olivier i Bartek szukają darów jesieniPoznajemy pracę leśnikaZajęcia edukacyjne w lesieUczniowie klasy 3 poznają czym jest lizawka

Czytaj więcej...

Sześcioosobowa grupa uczniów (z klas: 7a, 7b, 8a, 8b) wyróżniających się działalnością społeczną oraz pracą w szkolnym wolontariacie wzięła udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Wyjazd odbył się 18 października, a jego organizatorem było Biuro Poselskie Posła na Sejm RP z siedzibą w Lesznie.

Uczestnicy wycieczki stojący w holu Sejmu

Czytaj więcej...