Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej informuje, że 12 lutego 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Starej Przysiece Drugiej i w Wonieściu na rok szkolny 2019/2020.

Ważne terminy rekrutacyjne:

 1) od 12.02.2019 r. do 28.02.2019 r. – przyjmowanie wniosków od rodziców dzieci zamieszkałych na terenie gminy Śmigiel;

 2) 18.03.2019 r. (godz. 12) – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 3) od 18.03.2019 r. do 25.03.2019 r. – potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego (pisemne oświadczenie);

 4) 27.03.2019 r. (godz. 12) - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

 5) od 6.06.2019 r. do 12.06.2019 r. - składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym (dla rodziców dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Śmigiel);

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz druki wniosku i oświadczenia znajdziecie Państwo w zakładce Rekrutacja. Druki wniosków i oświadczenia dostępne są również w sekretariacie szkoły w Starej Przysiece Drugiej. 

Uwaga!

Dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia. 
Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia dziecka należy dokonać w terminie do 1 kwietnia 2019 r.

Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej dostępny jest w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły w Starej Przysiece Drugiej.