7 czerwca uczniowie klas pierwszych i drugich w Starej Przysiece Drugiej oraz w filii w Wonieściu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

123

Więcej informacji w zakładce Biblioteka.