ozdoba19 grudnia 2019r. odbył się SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM. Celem konkursu było propagowanie nauki języka angielskiego oraz niemieckiego poprzez muzykę w miłej, świątecznej atmosferze.

 

kolędy1akolędy5akolędy2akolędy4a

Do konkursu przystąpiło kilka zespołów z klas V- VIII. Konkurs przeniósł wszystkich - zarówno uczestników, jak i słuchaczy - w nastrój zbliżającego się Bożego Narodzenia. Repertuar obejmował różne kolędy oraz piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.

Jury, oceniając 3-minutowe wykonania uczestników, uwzględniało:
• wybór utworu w kontekście tematu konkursu - za wybór kolędy dodatkowe 5 punktów,
• opanowanie pamięciowe utworu,
• trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
• ogólny wyraz artystyczny (postawa, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

Jury w składzie: Bernadeta Bartkowiak, Magdalena Schulz, Mariusz Wawrzeniecki, oceniając wykonania uczestników, orzekła, że laureatami konkursu zostali: Natalia Zapłata z klasy 6b, Julia Mazurek, Julia Szafarz oraz Marta Szymańska z klasy 7a, Agnieszka Glapiak, Magdalena Bogusz, Martyna Dłużyk, Zofia Migdał z klasy 6a.
Gratulujemy!!!

Bernadeta Bartkowiak, Magdalena Schulz, Mariusz Wawrzeniecki