Tradycją naszej szkoły stało się, że 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie i zostają pasowani na uczniów.

uczniowie klasy pierwszej w Przysiece w biretach i z dyplomami w towarzystwie wychowawczyni i pani dyrektor uczniowie klasy pierwszej w Wonieściu w biretach i z upominkami 

W tym roku uroczystość odbyła się w obecności rodziców oraz Przewodniczącej Rady Rodziców. Po uroczystym ślubowaniu pani dyrektor Małgorzata Pawłowska-Górna pasowała na ucznia pierwszoklasistów, którzy do tego wydarzenia przygotowywali się od pierwszych dni września. Podczas uroczystości zaprezentowali się wspaniale - recytowali wiersze i śpiewali piosenki, wykazali się wiedzą o ojczyźnie, właściwym zachowaniu, a także podzielili się wrażeniami na temat pierwszych dni spędzonych w szkole. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy i birety ufundowane przez Radę Rodziców oraz Niezbędniki Ucznia jako prezenty od rodziców. Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Małgorzata Górna, na ręce Dyrektor Szkoły przekazała słowa uznania dla całego grona pedagogicznego.

dwie uczennice kasy pierwszej w biretach i z dyplomami

Grażyna Szymkowiak

 

14 października 2020 r. w Szkole Filialnej w Wonieściu odbył się apel z okazji pasowania dzieci z klasy pierwszej na uczniów naszej szkoły. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice oraz przedstawiciele klasy trzeciej.

uczniowie klasy pierwszej w Wonieściu grają na instrumentach uczniowie klasy pierwszej w Wonieściu recytują wiersze 

Do tego wydarzenia pierwszoklasiści przygotowywali się od początku roku szkolnego. Poznawali swoje prawa i obowiązki, normy i zasady zachowania obowiązujące w szkole i na drodze. Podczas apelu z wielkim zaangażowaniem i przejęciem recytowali wiersze, śpiewali piosenki, wykazali się też wiedzą na temat swojej ojczyzny i bezpieczeństwa na drodze.
Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie, po nim pasowanie na ucznia, którego dokonała wicedyrektor pani Lidia Jankowska.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i birety ufundowane przez Radę Rodziców z Wonieścia, a od rodziców - upominek.

Irena Klemenska