Uczniowie klas pierwszych ze Starej Przysieki Drugiej oraz Wonieścia zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Ze względu na nauczanie zdalne odbyło się to w różnych terminach (pomiędzy listopadem a lutym), gdy przebywali w szkole. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z zasadami wypożyczania książek, dbania o nie; obejrzały również film związany z tym zagadnieniem. Najważniejszymi momentami było jednak złożenie uroczystej przysięgi oraz pobyt w bibliotece i wypożyczenie pierwszej, wybranej przez siebie, książki. Klasy otrzymały dyplomy, a każdy uczeń zakładkę.

Pasowanie na czytelnika klasa 1a w Starej Przysiece Drugiej Pasowanie na czytelnika klasa 1a w Wonieściu

Wielką niespodzianką był też prezent dla wszystkich - w ramach akcji „Mała książka – wielki człowiek” (informacja o tym wydarzeniu w osobnym artykule).

Marlena A. Stróżyńska