Samorząd Uczniowski planuje wystartować z akcją koleżeńskiej pomocy w nauce. Wśród uczniów i uczennic są bowiem osoby uzdolnione w różnych dziedzinach; mogłyby one pomóc innym w okresie przygotowywania się do egzaminów i końca roku szkolnego. Pomożemy w skontaktowaniu tych, którzy chcą pomocy udzielać, z tymi, którzy jej potrzebują.

Pomoc koleżeńska online

 Akcja będzie przebiegała czteroetapowo:

Krok 1. Zebranie informacji od chętnych
Zbieramy informacje, kto chciałby służyć innym pomocą w nauce i jakie są przedmioty/tematy, w których czuje się mocny/a (Dobrze byłoby wyznaczyć jasno określony temat spotkania). Osoby te zgłaszają się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem aplikacji TEAMS.

Krok 2. Badanie zapotrzebowania na zajęcia
Po ustaleniu bazy zajęć, z których pomoc będzie się odbywać, zbieramy informacje od uczniów potrzebujących pomocy i chcących skorzystać ze wsparcia kolegów i koleżanek (zaproponowanego przez kolegów i koleżanki).

Krok 3. Ustalenie daty i informacja o spotkaniach online
Następnie ustalamy z prowadzącymi datę spotkania, na które zgłosili się chętni i rozpowszechniamy informację o spotkaniu online.

Krok 4 . Przebieg spotkania
Takie spotkania trwać będą maksymalnie 40 minut, składać się będą z dwóch części: wyjaśnienie zagadnienia przez ucznia prowadzącego oraz zadawanie pytań przez zainteresowanych.

Opiekun SU

Źródło grafiki: www.pixabay.com