Zachęcamy uczniów klas ósmych do wzięcia udziału w konkursie „Moja szkoła - Mój wybór”, którego etap szkolny trwa od 12 do 21 kwietnia 2021 roku.

Plakat konkursu Moja szkoła Mój wybór

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu - w formie tekstowej – kryteriów i przesłanek, jakimi uczniowie będą się kierować przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Ważne, aby podać nie tylko najważniejsze powody, ale również argumenty mniejszej rangi.
Organizator CWRKDiZ w Lesznie ufunduje pięć atrakcyjnych nagród – głośniki bezprzewodowe JBL - dla zwycięzców. Do konkursu zgłaszać można tylko teksty przygotowane indywidualnie.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu, zgoda na publikację wizerunku

Prace konkursowe (wraz z wypełnionym oświadczeniem) przekazać należy za pośrednictwem aplikacji MICROSOFT TEAMS do p. Katarzyny Główczak.
Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Główczak.