Zachęcamy do udziału w szóstej edycji konkursu „List do Taty”, który ogłosiła Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych; ich zadaniem będzie napisanie pracy na temat: „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata (ojczym lub ojciec zastępczy)”.

Regulamin konkursu