17 czerwca odbył się szkolny konkurs geograficzny. Jego temat przewodni to: „Podział polityczny Europy”. Uczniowie musieli wykazać się znajomością nie tylko podziału politycznego Europy, ale również znać stolice państw europejskich, umieć podać nazwę kraju na podstawie opisu oraz rozpoznać jego kontury.

Zwycięzcy konkursu geograficznego prezentujący dyplomy

W konkursie wystartowało 11 uczniów. W gronie zwycięzców znaleźli się: Jakub Jóźwiak, Piotr Pawlik, Filip Frąckowiak, Bogna Sadowska – wszyscy uczniowie z klasy 6b. Zwycięzcy otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Laureatom gratulujemy, a pozostałych uczniów zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie geograficznym w kolejnym roku szkolnym; tematem przewodnim będzie „Ukształtowanie powierzchni Ziemi”.

Katarzyna Główczak