Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

 

 Przewodniczący: Marta Szymańska

Z - ca przewodniczącego: Anna Stróżyńska


Skarbnik: Franciszek Czapla


Sekretarz: Martyna Dłużyk


Członkowie: Antoni Nowak, Zuzanna Żurek, Julia Ratajczyk, Filip Ratajszczak.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Schulz