Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

 

 Przewodniczący: Daria Skotarczak

Zastępca przewodniczącego: Julia Mazurek


Skarbnik: Martyna Dłużyk


Członkowie: Julia Ratajczyk, Anna Stróżyńska, Błażej Wojciechowski, Bartosz Stróżyński, Jakub Mazurek, Aleksandra Dłużak.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Główczak