Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

 

 Przewodniczący: Zuzanna Daś

Z - ca przewodniczącego: Kacper Cielebąk


Z – ca przewodniczącego: Barbara Kopienka


Skarbnik: Szymon Teśner


Sekretarz: Karolina Skrzypczak


Członkowie: Marta Frąckowiak, Witold Galus, Joanna Licha.